• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •  06-21831662

Auteursrecht en Disclaimer

Dit is de website van Dansschool Eddy Spier, gevestigd te Amsterdam Noord. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een bericht via onze
contactpagina. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Dansschool Eddy Spier accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Dansschool Eddy Spier is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Dansschool Eddy Spier.

Deze website bevat links naar websites van derden en Dansschool Eddy Spier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Dansschool Eddy Spier. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dansschool Eddy Spier. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een bericht via onze
contactpagina.