• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  06-21831662

Algemene voorwaarden

Ondergetekende verklaart bovenstaande informatie correct te hebben ingevuld, en is bekend met het feit dat het volledige cursusgeld ook verschuldigd is indien, om welke redenen dan ook, de lessen niet gevolgd worden. U dient het lesgeld op tijd te betalen. Indien u voor automatische incasso heeft gekozen, dient u ervoor te zorgen dat wij het lesgeld in het begin van de maand kunnen afschrijven. Is dit niet het geval dan zijn wij genoodzaakt het lesgeld te verhogen met € 20,00 per persoon. Bij niet deelname en / of staken van betaling is het gehele cursusgeld direct opvorderbaar, met een minumum van € 25,00 ongeacht de hoogte van het eventueel te vorderen bedrag, onder bijberekening van de wettelijke rente vanaf het moment van inschrijving en stelt hij / zij zich persoonlijk (mede)aansprakelijk voor alle administratieve en gerechtelijke invorderingskosten. De dansleraar / danslerares heeft het recht, indien hij / zij zulks voor het goede verloop van de lessen nodig acht, een leerling de lessen te ontzeggen, zonder restitutie der gestorte lesgelden. Het is ondergetekende bekend dat de lessen, in verband met andere activiteiten in de dansschool, verplaatst kunnen worden naar een andere dag. Dit kan maximaal . keer per cursus gebeuren.